Предизвикателство “52 игри през 2019 г.”

През 2018 г. поставихме началото на клуба за настолни игри на гр. Русе и за наше щастие се оказа, че има много хора, които харесват и играят настолни игри.

В началото на 2019 г. решихме да стартираме едно предизвикателство, което да стимулира посетителите ни да опитват различни настолни игри – “52 игри през 2019 г.”. Вдъхнови ни предизвикателството, което вече три години организира сайтът BoardGameGeek.

Създадохме специален списък с 52 критерия за настолни игри – по един за всяка седмица от годината.

Примери за категориите

Предизвикателството има три условия:

  • списъкът може да се попълва в произволен ред;
  • една и съща игра не може да се използва за покриване на повече от една категория (т.е. ще изиграете 52 различни игри);
  • няма изискване на регулярност на попълването на списъка (може да покриете 5 категории за един ден или да покривате по 1 категория на седмица).

При попълване на дадена категория от списъка служители в клуба ще поставят печат в списъка на всеки участник (списъците могат да се съхраняват в клуба или лично от участника, но е задължително да съдържат четливо изписано име).

В началото на 2020 г. ще изтеглим един печеливш, който ще получи карта за едногодишен достъп до клуба сред хората, успели да покрият всички категории в предизвикателството. Всеки, който е изпълнил предизвикателството на 75 %, ще участва в друга томбола, чиято награда ще е тримесечна карта за клуба.

За да е по-интересно предизвикателството решихме да направим стъпки, при достигане на които да се печелят допълнителни награди.

четири “стълби” при попълване на игри от списъка
  • 10 попълнени категории – стикер с логото на клуба
  • 20 попълнени категории – 20% отстъпка от напитка
  • 39 попълнени категории (т.е.75% от всички) – чаша с логото на клуба и напомняне, че има още игри да се играят.
  • 52 попълнени категории – тениска с логото на клуба

Списъците ще са достъпни на място в клуба в началото на 2019 г., а хората, които не са от Русе, но биха искали сами да направят предизвикателството, могат да изтеглят формуляра от тук.